วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วิธีการส่งแฟกซ์ผ่านโปรแกมOutlook

การรับและส่งแฟกซ์โดยโปรแกรม  Outlook
แฟกซ์สามารถรับและส่งจาก Microsoft Outlook Client ได้ การส่งแฟกซ์ผู้ใช้สามารถที่จะพิมพ์ข้อความใน Microsoft Outlook หรือใน Exchange Client ก็ได้ หรือจะสั่งพิมพ์จาก Word Processor แล้วเลือก Faxmaker Printer หลังจากนั้น  Outlook New Message Dialog ก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถที่จะเลือกผู้รับได้จาก Outlook Contact List ( Address Book ) หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม  'Send' แฟกซืจะถูกส่งออกไป และผู้ส่งก็จะได้รับรายงานการส่งแฟกซ์ปรากฏขึ้นใน Inbox

ใช้ได้ทั้ง Microsoft Exchange 2000 และ Microsoft Exchange 5.5
FAXmaker สำหรับ Exchange มีให้เลือกใช้ทั้ง Exchange 2000 และ Exchange 5.5 ซึ่ง FAXmaker สำหรับ Exchange 2000 จะทำหน้าเป็นตัวเชื่อมต่อของ Exchange 2000

ส่งแฟกซ์ได้จากทุกแอพพลิเคชั่นของ Windows
ผู้ใช้สามารถส่งแฟกซ์ได้จากทุกแอพพลิเคชั่นที่อยู่บน Windows โดยสั่งพิมพ์ที่ FAXmaker Printer เหมือนกับสั่งพิมพ์งานตามปกติหลังจากนั้นเอกสาร จะถูกแนบไปในแฟกซ์ตามอัตโนมัติ ตัวอย่างง่ายๆ เช่น ไฟล์เอกสารของ Microsoft Word ก็สามารถถูกแนบไปกับแฟกซ์และผู้ใช้แต่ละคนสามารถจัด  Coverpage ของตัวเองร่วมกับสัญลักษณ์ของบริษัทและลายเซ็นของตัวเองได้

การสนับสนุน Outlook Contacts
ไม่จำเป็นต้องแยก Address Book สำหรับแฟกซ์ผู้ใช้สามารถใช้ Address Book ที่มีอยู่แล้วใน Microsoft Outlook ได้โดยไม่ต้องแยกกลุ่มหรือสร้างขึ้นมาใหม่ ผู้ใช้สามารถส่งข่าวสารแบบ Broadcast ได้ง่ายไม่ว่าผู้รับจะมีที่อยู่ Email หรือ แฟกซ์

สามารถแนบเอกสาร Office ได้ทุกประเภท
ผู้ใช้สามารถแนบไฟล์เอกสารต่างๆ ไปพร้อมกับแฟกซ์ได้ เอกสารที่แนบไปจะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของแฟกซ์ ที่เครื่อง  Server ก่อน จากนั้นจึงส่งออกไปหรือผู้ใช้สามารถส่งแฟกซ์ ได้จากคำสั่ง 'Send' ที่มีอยู่ใน ทุกแอพพลิเคชั่นของ Microsoft Office และแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ได้
Sending a fax is just like sending an email

Use your Outlook Contacts List for fax recipient
รูปแบบของแฟกซ์ใน  Outlook
FAXmaker มีรูปแบบของแฟกซ์สำหรับ Outlook 98 & 2000 มาให้ซึ่งจะถูกรวมกับเมนูฟังก์ชั่น ' Fax to contact ' โดยที่ผู้ใช้สามารถที่จะ ใส่ข้อมูลรายละเอียดต่างๆของผู้รับและสามารถเลือกตัวเลือกของแฟกซ์ให้เป็นตารางกำหนด การต่างๆ การสรุปผลและ Billing Codes ได้

หมายเหตุคำอธิบายประกอบแฟกซ์
แฟกซ์ที่ส่งเข้ามานั้นสามารถแก้ไขได้ โดยผู้ใช้สามารถที่จะทำเครื่องหมาย ' Approval ' บนเอกสารแฟกซ์หรือจะเพิ่มคำอธิบายของคุณลงบนเอกสารแฟกซ์นั้นๆ ได้  เอกสารแฟกซ์ที่ถูกแก้ไขแล้วสามารถที่จะส่งกลับไปได้อีกครั้ง หรือจะส่งไปให้ผู้รับคนอื่นต่อไป ได้อีก

สามารถใช้หลายเลขหมายแฟกซ์ได้บน  Windows NT/2000 FAX Server เครื่องเดียว
FAXmaker ถูกทำให้เป็นส่วนหนึ่งของ Windows NT/2000 โดยจะเป็นผู้ให้บริการบนเครื่อง Server นั้น 
FAXmaker ไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์แฟกซ์อื่นๆตรงที่ ไม่สามารถทำงานบน Windows 9x ทำให้ได้รับประสิทธิภาพจาก Windows ทั้งทางด้านความปลอดภัยและความเสถียรภาพ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ Windows NT และ 2000
 โดยมาตรฐานแล้วสามารถติดตั้งเลขหมายแฟกซ์ได้ 4 เลขหมายและสามารถขยายได้ถึง 32 เลขหมายต่อ Fax Server หนึ่งตัวโดยใช้  Multi Port Board และ Fax Modems  ที่  GFI สนับสนุน  Fax Boards หรือ  Active ISDN CAPI 2.0 cards.
ผู้จัดการระบบสามารถจัดการการทำงานจากระยะไกลได้
FAXmaker for Exchange  สามารถที่จะกำหนดค่าต่างๆ และควบคุมจากระยะไกลได้ ทำให้ผู้จัดการระบบสามารถทำงานได้อย่างสะดวก  โดยเจ้าหน้าที่ สามารถที่จะเปิด และ ปิด  Fax Server  จากระยะไกลพร้อมทั้งสามารถเฝ้าดูการทำงานของแฟกซ์ได้อีกด้วย
การรับและส่งแฟกซ์โดยอัตโนมัติ
FAXmaker  สามารถส่งแฟกซ์ที่ได้รับมาไปที่ Mailbox ของผู้ใช้แต่ละคนได้อย่างอัตโนมัติ โดยมี 4 วิธี คือ CSID  DID/DTMF, OCR หรือ Line routing. CSID เป็นการส่งไปหาผู้รับโดยใช้ FAXID เลขหมายแฟกซ์  DID/DTM เป็นการส่งไปหาผู้รับโดยใช้เลขหมายที่หมุนมา ( ต้องการ  DID trunks  หรือ  ISDN ), OCR เป็นการส่งไปหาผู้รับโดยการหาชื่อ หรือ คำในหน้าของเอกสารแฟกซ์นั้นๆ และ Line Routing จะยอมให้แฟกซ์ถูกกำหนดเส้นทางหลักซึ่ง สายเหล่านั้นจะถูกรับไปแฟกซ์สามารถจะกำหนดเส้นทางการส่งด้วยตัวเอง หรือ กำหนดไปที่  Network Printer ต่อการติดตั้ง Fax Portการทำงานร่วมกับ  Exchange Administrator
เพราะ FAXmaker เป็นตัวเชื่อมต่อโดยตรงจาก Exchange  ดังนั้นการกำหนดค่าต่างๆ ของผู้ใช้แฟกซ์ เช่น  Cover Pages, แฟกซ์ที่เป็นทางการ การกำหนดเส้นทางการรับส่งแฟกซ์ และ อื่นๆ สามารถที่กำหนดจาก  Exchange Administrator ได้โดยตรง
การสั่งพิมพ์อัตโนมัติ
การรับส่งแฟกซ์แต่ละครั้งจาก  FAXmaker นั้นจะสามารถสั่งพิมพ์ได้ที่เครื่องพิมพ์ของระบบ Network โดยอัตโนมัติ  FAXmaker  สามารถพิมพ์รายงานการส่งแฟกซ์และจะพิมพ์เอกสารแฟกซ์ที่ถูกส่งออกไป แบบย่อด้วย
The FAXmaker connector

การใช้ Microsoft Office Mail merge ส่ง FAX แบบ Broadcasting
คุณสามารถใช้ Mail merge ของ Microsoft Office ในการส่ง FAX แบบ Broadcasts ไปให้ผู้รับหลายๆคนได้ เพราะว่า Microsoft Office สนับสนุน ODBC ซึ่งรายชื่อผู้รับสามารถรับได้จากทุก data source รวมทั้ง Microsoft SQL server ,Microsoft Access และอื่นๆ
การทำบัญชีค่าใช้จ่าย
FAXmaker สามารถร่วมรวมค่าใช้จ่ายในการใช้งาน และยังสามารถแบ่งได้ตามกลุ่มผู้ใช้หรือตามแผนกได้ ซึ่งทำให้บริษัทสามารถทำ billing code
การเก็บเอกสาร FAX
เอกสาร Fax สามารถถูกเก็บสำหรับการสำรองข้อมูลและการนำกลับมาอย่างรวดเร็ว ด้วยความสามารถของ OCR module ผู้ใช้สามารถค้นหาเอกสาร fax ได้จากคำสำคัญต่างๆ
คุณสมบัติเฉพาะ Windows 2000 fax server
Faxmaker สำหรับ Exchange มีให้เลือกใช้ระหว่าง Windows 2000 หรือ Windows NT fax server ซึ่งคุณสมบัติต่อไปนี้จะมีเฉพาะใน Windows 2000 เท่านั้น
สนับสนุน Fax Driver ของ Windows 2000
FAXmaker สามารถใช้ Fax driver ของ windows 2000 ได้ นั้นหมายความว่า FAXmaker 2000 สามารถใช้โมเดมร่วมกับโปรแกรมอื่นได้ และยังสามารถรองรับการส่งแบบ 2D ได้ (การส่งแฟกซ์ที่เร็วกว่าปกติ)
สนับสนุตัวส่ง HP Digital
ถ้าคุณมีตัวส่ง HP Digital คุณสามารถต่อมันเป็นเครื่องส่งได้โดยง่าย
การจัดการ FAXmaker โดยใช้ MMC
ผู้จัดการระบบสามารถจัดการผ่านทาง Microsoft Management Console (MMC)

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

คู่มือการใช่โปราแกรม outlook ในการส่ง E-mail

 1. ที่แถบเครื่องมือ (Tool Bar) ของโปรแกรม Outlook Express
 2. คลิกที่ปุ่ม Compose Massage
 3. จะปรากฏหน้าต่าง New Message  เพื่อเริ่มการส่งจดหมาย
4.       ช่อง To : พิมพ์ชื่อ E-mail ของผู้รับ
5.       ช่อง Cc : ชื่อ E-mail ของผู้รับคนอื่น สามารถส่ง
ได้มากกว่าหนึ่งคน โดยใส่คอมม่าคั้นกลาง (,)
6.       ช่อง Subject : หมายถึงหัวข้อจดหมายที่ส่ง
7.       ส่วนเนื้อความจดหมายจะพิมพ์ในส่วนที่ว่างเมื่อพิมพ์ข้อความจดหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ต้องการจะส่งให้คลิกที่ปุ่ม 
Send ที่แถบเครื่องมือ (Tool Bar)
รอสักครู่
            สังเกตจดหมายที่ถูกส่งไปนั้น จะถูกเก็บไว้ที่กล่อง Out Box ก่อนเมื่อทำการจัดส่งเรียบร้อยแล้วจะถูกนำมาจัดเก็บไว้ที่กล่อง Send Items  เพื่อแสดงว่ามีการจัดส่งแล้ว แต่ถ้ายังมีอยู่ในกล่อง Out Box แสดงว่ายังรอทำการส่งอยู่
 1. ที่แถบเครื่องมือ คลิกที่ปุ่ม Send and Receive
 2. รอสักครู่เพื่อโปรแกรมกำลังทำการตรวจสอบว่ามีจดหมายเข้าหรือไม่
   
 1. ใส่ Password ตามที่ศูนย์บริการกำหนดมาให้
 2. คลิกที่กล่อง Inbox เพื่อดูรายการจดหมาย
 3. ด้านขวาจะปรากฏจดหมายที่เข้า
  คลิกที่จดหมายเพื่ออ่าน
 1. คลิกที่เมล์ที่ต้องการส่งต่อ
 2. คลิกที่ปุ่ม Reply to Author
 3. รอจนปรากฏหน้าต่างการตอบกลับ
 1. พิมพ์เนื้อความจดหมายในส่วนที่ว่างด้านล่าง โดยไม่ต้องกำหนดชื่อ E-mail ของผู้รับ เนื่องจากจะปรากฏให้อยู่แล้ว
 2. คลิกปุ่ม Send เมื่อต้องการส่ง Mail  
 1. คลิกที่เมล์ที่ต้องการส่งต่อ
 2. คลิกที่ปุ่ม  Forward Message
 3. รอจนปรากฏหน้าต่างส่งเมล์
 4. พิมพ์ชื่อ E-mail ของผู้ที่จะส่งให้
 5. คลิกปุ่ม Send เพื่อทำการส่ง 
8. การพิมพ์จดหมายออกเครื่องพิมพ์ (Print Mail)
 1. คลิกเลือกจดหมายที่ต้องการจะพิมพ์
 2. คลิกที่เมนู File
 3. เลือกเมนู Print
 4. คลิกเลือกเครื่องพิมพ์
กำหนด Print Range
-          All เมื่อต้องการพิมพ์เนื้อความจดหมายทั้งหมด
-          Pages From : เลือกช่วงหน้าที่จะพิมพ์
-          Selection พิมพ์หน้าที่อยู่ปัจจุบัน

คู่มือการใช้โปรแกรม Outlook ในการส่งE-mail

การตั้งค่า Outlook Express สำหรับ mail ที่ใช้บริการจากไอทีฟีเวอร์
เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยครับ Start + Program + Outlook Express
 เพิ่ม E-mail Account ของเราโดยคลิกที่เมนู Tools + Account ดังรูป

 จากนั้นเมื่อ คลิกแล้วก็จะปรากฏหน้าต่าง Account ให้เราเลือกที่เมนู Add -> Mail ดังรูป
 จากนั้นโปรแกรมจะถามชื่อที่ต้องการให้ปรากฏเวลาส่ง E-mail ในส่วนนี้เราจะกรอกอะไรก็ได้
 จากนั้นคลิก Next แล้วโปรแกรมจะถามถึง E-mail ที่ต้องการใช้ ในตัวอย่างนี้เราใช้ nara@itfever.com
 จากนั้นเมื่อคลิก Next แล้วโปรแกรมจะถามถึงระบบรับส่ง E-mail ของท่าน (POP3)
- ในช่อง POP3 ให้ใส่ mail.yourdomain.com เช่น mail.itfever.com
- ในช่อง SMTP ให้ใส่ mail.yourdomain.com เช่น mail.itfever.com
** ถ้า domain name ของท่านไม่ใช่ .com ก็ให้ใส่ตามชื่อ domain ของท่าน เช่น ชื่อ Domain คือ www.up2you.in.th ก็ให้ใส่ POP3 และ SMTP เป็น mail.up2you.in.th เป็นต้น

 จากนั้นคลิก Next โปรแกรมจะถามถึง Username และ Password สำหรับ E-mail Account นี้ ให้กรอก Username และ Password ของท่านเอง ตามที่เว็บมาสเตอร์ได้ส่งให้ท่าน (หรือตามที่ท่านได้สร้างไว้) ในลักษณะตามรูปข้างล่าง
*** ชื่อ Account name คือชื่อ Email ของท่าน

 จากนั้นเมื่อ Click Next ก็เป็นอัน เสร็จสิ้นการติดตั้งและสามารถใช้งานได้ตามปกติ
 ส่วนสำคัญสำหรับการส่ง Mail 
 เนื่องจากเรามีการเปลี่ยนแปลงระบบ Email ใหม่จึงต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมดังรูป
มีขั้นตอนการทำคือ ไปที่เมนู Tools + Account + Mail + เลือกชื่อ mail ของเรา + Properites + Servers

 
คลิ้กถูกตามภาพ

 UnBlock images
 สำหรับกรณีที่ต้องการให้ Outlook สามารถรับรูปภาพ หรือ File HTML จาก Email ผู้อื่นได้ ให้ไปตั้งค่าที่ เมนู Tools + Option + Secrurity แล้ว คลิกเอาเครื่องหมายถูกหน้า Block image... ดังภาพ


 Delivery Mail 
 ปกติ การใช้งาน outlook นี้จะเป็นการดึงข้อมูล Email มาจากเครื่อง server ซึ่งมีผลดีคือทำให้เนื้อที่ Hosting ของท่านไม่เต็ม แต่ก็ขอเสียคือ เวลาเราโหลดข้อมูลมาจาก server แล้วขอมูลนั้นก็จะถูกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ทำให้เราไม่สามารถเปิด email ฉบับที่เราโหลดมาได้อีก จาก webmail (อย่างพวก hotmail) ซึ่งตรงส่วนนี้เราสามารถกำหนด ได้ว่าต้องการให้ outlook ดึงข้อมูลมาที่เครื่องเรา (move) หรือจะให้ copy มาที่เครื่องเรา ได้ดังนี้
 ไปที่ Tools + Accounts + Mail แล้วทำตามภาพ

 ส่วนประกอบของโปรแกรม Outlook Express

ส่วนประกอบพื้นฐานของ Outlook Express
1. เมนูบาร์ - เมนูที่รวบรวมคำสั่งทั้งหมดของโปรแกรม 
2. ทูลบาร์ - รูปภาพแทนคำสั่งที่ใช้งานประจำ 
3. โฟลเดอร์ - คือที่ใช้สำหรับเก็บ mail ต่าง ๆ ประกอบด้วย 
- 
inbox - ที่เก็บ mail ที่ส่งเข้ามา 
- outbox - ที่เก็บ mail ที่กำลังจะถูกส่งออกไป 
- Send Items - ที่เก็บ mail ที่ถูกส่งออกไปแล้ว 
- Deleted items - ที่เก็บ mail ที่ลบทิ้ง 
- Drafts - ที่เก็บ mail ที่เขียนยังไม่เสร็จ (ยังไม่ได้ส่ง) 

4. หน้าต่างการทำงาน - พื้นที่แสดง mail, newsgroup และอื่น ๆ

 ในหน้าที่นี้ถ้าคลิกที่ inbox จะเปลี่ยนเป็นหน้าต่างใหม่ ดังภาพ

5. หน้าต่างแสดง mail ที่รับเข้ามา - เพียงคลิกที่ mail แต่ละรายการ โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของ mail นั้น ๆ ในช่องที่ 6 
6. หน้าต่างแสดง เนื้อหาของ mail - แสดงเนื้อหาของ mail ที่เลือกจากช่องที่ 5
ส่วนประกอบของ ToolbarToolbar คือไอคอนคำสั่งต่างๆ ที่ใช้งานบ่อย ๆ สร้างขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งาน เราสามารถซ่อน หรือให้แสดง ทูลบาร์ได้ โดยการคลิกขวาที่บริเวณ เมนูบาร์ คลิกเลือก Toolbar
1. New Mail - ใช้สำหรับเขียน mail ฉบับใหม่ ถ้าเป็นเวอร์ชั่น 4 จะใช้คำว่า Compose Mail 
2. Reply - ใช้สำหรับตอบ mail กลับ ฉบับปัจจุบันที่เราคลิกเลือกอยู่ 
3. Reply All - เหมือน reply แต่จะตอบกลับไปทุก ๆ Email address ที่มีชื่อใน mail ฉบับนั้น ๆ ในช่อง TO, CC, BCC 
4. Forward - ใช้สำหรับส่งต่อ mail ไปให้คนอื่น 
5. Print - ใช้สำหรับพิมพ์ mail ที้อ่านปัจจุบัน 
6. Delete - ใช้สำหรับลบ mail ที่อ่านปัจจุบัน การลบ mail ที่จะส่งไปเก็บที่โฟลเดอร์ Deleted items 
7. Send/Recv - ถ้าคลิกด้านข้าง (ขวา) จะมีเมนูย่อย ให้เลือกว่าจะ send mail ออกไป หรือ receive mail เข้ามา หรือ ทั้งรับ-ส่ง mail 
8. Address - จะเข้าไปโปรแกรม Address book เพื่อใส่รายชื่อ ที่อยู่ ของ mail ต่างๆ ที่เราติดต่ออยู่ 
9. Find - สำหรับค้นหา mail กรณีมี mail มาก ๆ การค้นหาสามารถเลือกค้นหาในแต่ละ โฟลเดอร์ได้